Materials Matemàtics
Revista Electrònica de Divulgació Matemàtica
Editada pel Departament de Matemàtiques de la
Universitat Autònoma de Barcelona


 ISSN: 1887-1097Continguts del volum del 2006 1. Trigonometria esfèrica i hiperbòlica.  (J. Girbau) 
 2. Probabilitats geomètriques. Geometria integral.   (A. Reventós) 
 3. Imatges i matemàtiques.   (J. Bruna i J. Saludes) 
 4. Matemàtiques i finances.  (F. Utzet) 
 5. El floc de neu de von Koch.   (A. Teruel) 
 6. El moviment dels planetes.  (R. Martínez) 
 7. Blade Runner, el “factor humano” y la fórmula de Bayes.    (R. Delgado)
 8. Un model de dinàmica de poblacions per a l'anèmia aplàstica.  (A. Calsina) 
 9. Unes pinzellades d'Història.   (F. Cedó)
 10. La recta de mínims quadrats.   (M. Farré)
 11. Democràcia: dels vots als escons.  (A. Alabert)
 12. Paraules i nombres.   (T. Guillamon) 
 13. Genética y Probabilidad: pruebas de paternidad y portadores de enfermedades.    (R. Delgado)
 14. Relojes de sol.    (J. Girbau)
 15. De Pitàgores a Fermat: un viatge a través de l'aritmètica.    (X. Xarles)
 16. Una reflexió sobre el racó de l'univers on vivim i la seva relació amb un instant crucial de la història.    (J. Llibre)
 17. Sobre ecuaciones diferenciales con retraso, dinámica de poblaciones y números primos.     (E. Liz)