Materials Matemàtics
Revista Electrònica de Divulgació Matemàtica
Editada pel Departament de Matemàtiques de la
Universitat Autònoma de Barcelona


 ISSN: 1887-1097Continguts del volum del 2011  1. Image zooming based on sampling theorems.  (J. M. Almira, A. E. Romero)
  2. Quant mesuren les columnes de la UAB?.  (C.Safont)
  3. Lleis de Kepler i mesura del temps.  (J. Girbau)
  4. La Campana de Gauss.  (J. del Castillo)
  5. Triángulos de lados enteros, particiones y el Teorema de Pick.  (E. Guerrero, M. A. Marmolejo, H. Mesa)
  6. Matemáticas y evaluación.  (X. Bardina, E. Liz)