Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2018/19 [-]

  • Materials de l'event: 

Diptic_Dissabtes_2019.pdf

UN VI4TGE 4L MON DE LES IM4TGES
Bartomeu Coll (9/3/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_090319.pdf
4VENÇOS EN L’4STRONOMIA D’ONES GR4VIT4TORIES
Carlos Sopuerta (9/3/2019)
JUGUEM 4 DISP4R4R FITXES? DELS GR4FS 4 LES M4TEM4TIQUES TROPIC4LS
Joaquim Roé (16/3/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_160319.pdf
4V4LUEM RISCOS FENT SERVIR LES M4TEM4TIQUES
Rosario Delgado (30/3/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_300319.pdf
QUINS C4LCULS F4 EL TELÈFON MÒBIL QU4N FEM UN4 P4NOR4MIC4
Gregori Guasp (6/4/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_060419.pdf
2_Material_xerrada_06042019.pdf

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2017/18 [-]

  • Materials de l'event: 

Diptic_Dissabtes_2018.pdf

QUIN4 DOSI DE R4DIACIÓ HAS REBUT?: MÈTODES M4TEM4TICS EN BIO-DOSIMETRI4
Pere Puig (3/3/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_030318.pdf
LES M4TEM4TIQUES DE LES POBL4CIONS
Silvia Cuadrado (10/3/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_100318.pdf
SIMETRIES I TR4NSFORM4CIONS
Albert Ruíz (7/4/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_070418_1.pdf
Material_xerrada_070418_2.pdf
M4TEM4TIQUES D'UN4 C4MER4 DIGIT4L
Juan Jesús Donaire (14/4/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_140418.pdf

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2016/17 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2015/16 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2014/15 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2013/14 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2012/13 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2011/12 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2010/11 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2009/10 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2008/09 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2007/08 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2006/07 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2005/06 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2004/05 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2003/04 [+]