Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2017/18 [-]

  • Materials de l'event: 

Diptic_Dissabtes_2018.pdf

QUIN4 DOSI DE R4DIACIÓ HAS REBUT?: MÈTODES M4TEM4TICS EN BIO-DOSIMETRI4
Pere Puig (3/3/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_030318.pdf
LES M4TEM4TIQUES DE LES POBL4CIONS
Silvia Cuadrado (10/3/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_100318.pdf
SIMETRIES I TR4NSFORM4CIONS
Albert Ruíz (7/4/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_070418_1.pdf
Material_xerrada_070418_2.pdf
M4TEM4TIQUES D'UN4 C4MER4 DIGIT4L
Juan Jesús Donaire (14/4/2018)

  • Materials: 

Material_xerrada_140418.pdf

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2016/17 [-]

  • Materials de l'event: 

Diptic_Dissabtes_2017.pdf

TOT MESUR4NT L’UNIVERS
Eduard Gallego (11/3/2017)

  • Materials: 

Material_xerrada_110317.pdf
Cartell_xerrada_110317.pdf
LOTERIES, 4POSTES, P4RTÍCULES, ESTRELLES I FR4US: 4LE4TORIET4T
Josep Lluís Solé (18/3/2017)

  • Materials: 

Material_xerrada_180317.pdf
Cartell_xerrada_180317.pdf
L’4RT DE FER DEMOSTR4CIONS EN M4TEM4TIQUES
Joan Josep Carmona (1/4/2017)

  • Materials: 

Material_dissabtes_010417.pdf
Cartell_xerrada_010417.pdf
ELS FR4CT4LS 4 L4 N4TUR4
Joan Torregrosa (22/4/2017)

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2015/16 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2014/15 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2013/14 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2012/13 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2011/12 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2010/11 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2009/10 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2008/09 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2007/08 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2006/07 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2005/06 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2004/05 [+]

Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2003/04 [+]