Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2019/20 [-]

  • Materials de l'event: 

Diptic_Dissabtes_2020.pdf

EL METRE: REVOLUCIÓ FR4NCES4 I P4ÏSOS C4T4L4NS. UN EXEMPLE DE COL•L4BOR4CIÓ ENTRE L4 FÍSIC4 I LES M4TEM4TIQUES.
La primera definició de metre com una fracció de la longitud del quadrant del meridià terrestre motiva tot un seguit de preguntes: Què passava abans de la seva implementació?; Quin meridià es mesurà?; Quan?; Qui foren els astrònoms que participaren?; Com es calcula la longitud del quadrant?; Quina és la forma de la Terra?; Quin tipus de matemàtiques s'utilitzen?... Aquest gran projecte científic, exemple clar de la relació entre idees matemàtiques i físiques, fou impulsat per l'esperit de la Revolució Francesa, i està relacionat, per casualitat geogràfica, amb els Països Catalans. Veurem breument, a la xerrada, aquesta història apassionant des dels punts de vista matemàtic, geogràfic, històric i novel•lesc.
Josep Lluís Solé (29/2/2020)
 
MÈTODES DE VOT4CIÓ I ELECCIÓ. PODRÍEM FER-HO MILLOR!
Són millorables els mètodes que utilitzem per a prendre decisions col•lectives i per a elegir els nostres representants? La veritat és que sí. Tot i que segurament no existeix el mètode perfecte, en algunes versions específiques d'aquests problemes existeixen mètodes bastant millors que els actuals. Per avançar en aquest sentit, cal analitzar el problema amb rigor matemàtic, començant per abandonar dogmatismes i deixar clar de què es tracta i quines propietats voldríem aconseguir.
Xavier Mora (7/3/2020)
 
LA QU4DR4TUR4 DEL CERCLE I ELS POLÍGONS IMPOSSIBLES
Saps exactament què és la quadratura del cercle? T'atreviries a endevinar quan es va plantejar primer i quant de temps hi va haver de passar fins a donar-li una resposta? Per què ens han ensenyat a bisecar angles però no a trisecar-los? Per què hem dibuixat pentàgons, hexàgons i octàgons regulars, però mai heptàgons regulars? Aquest 14 de març, dia pi (3.14), vine a celebrar el primer dia internacional de les matemàtiques a la UAB per tal de respondre totes aquestes preguntes, descobrir quins són els poders d'un regle i un compàs, i com transformar-los, d'una manera molt senzilla, en quasi súper poderosos. De fet, si portes el teu regle i el teu compàs, després de la xerrada trisecarem angles i construirem heptàgons regulars. I si te'ls oblides, tenim un bon pla B: calcularem com d'exacte va ser l’intent més autòcton de quadrar, i fins i tot triangular, el cercle. Serà que es va aconseguir no molt lluny del nostre campus?
Roberto Rubio (14/3/2020)
 
S4BEM RESOLDRE EQU4CIONS DE TERCER GR4U?
Segur que us heu après de memòria la fórmula quadràtica, que ja sabien els babilonis. Potser us heu preguntat si hi ha una fórmula semblant que ens digui les solucions d'una equació de grau tres, quatre, cinc... Aquest problema va tenir preocupats molts matemàtics (Euler, Descartes, Ferrari) fins que al segle XIX Ruffini i Abel van demostrar que no hi podia haver cap fórmula general per graus a partir de cinc. En aquesta xerrada parlarem de com d'important (o no) és aquest resultat, d'altres maneres de trobar les solucions de polinomis, i de com resoldre algunes equacions amb més d'una variable. Al final de tot, podrem respondre la pregunta del títol.
Marc Masdeu (28/3/2020)