Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2018/19 [-]

  • Materials de l'event: 

Diptic_Dissabtes_2019.pdf

UN VI4TGE 4L MON DE LES IM4TGES
Bartomeu Coll (9/3/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_090319.pdf
4VENÇOS EN L’4STRONOMIA D’ONES GR4VIT4TORIES
Carlos Sopuerta (9/3/2019)
JUGUEM 4 DISP4R4R FITXES? DELS GR4FS 4 LES M4TEM4TIQUES TROPIC4LS
Joaquim Roé (16/3/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_160319.pdf
4V4LUEM RISCOS FENT SERVIR LES M4TEM4TIQUES
Rosario Delgado (30/3/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_300319.pdf
QUINS C4LCULS F4 EL TELÈFON MÒBIL QU4N FEM UN4 P4NOR4MIC4
Gregori Guasp (6/4/2019)

  • Materials: 

Material_xerrada_060419.pdf
2_Material_xerrada_06042019.pdf